Skulder- och axelledsbesvär

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M75.4, M75.3, M75.0, M75.1, M65.9B

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid impingement syndrome i skulderled och utförd åtgärd operation av inklämningssyndrom i skulderregion där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
 • Vid rotator cuff-syndrom i skulderled och utförd åtgärd rekonstruktion av rotatorkuff med sutur där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 12 veckor på heltid.
 • Vid impingement syndrome i skulderled rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
 • Vid rotator cuff-syndrom i skulderled och utförd åtgärd rekonstruktion av rotatorkuff med sutur där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.
 • Vid impingement syndrome i skulderled där arbetsbelastningen innefattar arbete som huvudsakligen görs med armarna ovanför axelhöjd eller arbete med krav på god rörlighet i axlarna rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
 • Vid impingement syndrome i skulderled och utförd åtgärd operation av inklämningssyndrom i skulderregion där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 12 veckor på heltid.
 • Vid rotator cuff-syndrom i skulderled och utförd åtgärd rekonstruktion av rotatorkuff med sutur där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 26 veckor på heltid.
 • Vid tendinit med förkalkning i skulderled där arbetsbelastningen innefattar arbete som huvudsakligen görs med armarna ovanför axelhöjd eller arbete med krav på god rörlighet i axlarna rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
 • Vid tendinit med förkalkning i skulderled rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
 • Vid impingement syndrome i skulderled och utförd åtgärd operation av inklämningssyndrom i skulderregion där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.
 • Vid adhesiv kapsulit i skulderled och utförd åtgärd åtgärd i axelled eller adhesiv kapsulit i axelled där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till en månad på heltid.
 • Vid adhesiv kapsulit i skulderled och utförd åtgärd åtgärd i axelled för adhesiv kapsulit i axelled rekommenderas ingen sjukskrivning.
 • Vid impingement syndrome i skulderled där arbetsbelastningen innefattar arbetsrelaterad smärta rekommenderas partiell sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. De akuta besvären vid rotatorcuffsyndrom och kalkaxel går normalt över inom 1–2 veckor. Frusen skuldra kan vara långvarigt och dessutom variera i svårighetsgrad över tid.Sjukdomstiden är i genomsnitt knappt 2 år. Det är vanligt med kvarstående besvär i form av lättare värk och rörelseinskränkning. Även impingementsyndrom med tendinoser eller rotatorcuffsyndrom kan vara långvariga och påverkas negativt vid fortsatt belastning i arbete med armarna ovanför axelhöjd. Ompröva diagnos och behandling vid impingement, tendiniter och tendinoser som inte läker som förväntat.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss