Skada på övre extremiteten (sårskada, luxation, distorsion och fraktur)

Senast uppdaterad: 2007-10-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

S40, S50, S60, S53, S63, S43.4, S42, S52, S62, S43.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid fraktur på skuldra och överarm, underarm eller handled och hand där arbetsbelastningen innefattar manuella arbeten och arbeten där armen måste användas rekommenderas sjukskrivning upp till 4 månader på heltid.
  • Vid luxation och distorsion i armbågens leder och ligament eller i leder och ligament på handleds- och handnivå där arbetsbelastningen innefattar manuella arbeten och arbeten där armen måste användas rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid
  • Vid ytlig skada på skuldra och överarm, underarm eller handled och hand där arbetsbelastningen innefattar manuella arbeten och arbeten där armen måste användas rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid luxation i skulderled där arbetsbelastningen innefattar manuella arbeten och arbeten där armen måste användas rekommenderas sjukskrivning upp till 4 månader på heltid.
  • Vid distorsion i skulderled där arbetsbelastningen innefattar manuella arbeten och arbeten där armen måste användas rekommenderas sjukskrivning upp till 4 månader på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Funktionen blir mer begränsad om det är patientens dominerande sidan som skadats. Vid större skador som lednära frakturer uppstår ofta viss bestående funktionsnedsättning i form av svaghet och försämrad rörlighet i den skadade armen. Flertalet, om de inte har väldigt tunga manuella arbeten, kan dock återgå i arbete.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss