Sinuit, kronisk sinuit

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

J01, J32

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår akut sinuit (bihåleinflammation) eller kronisk sinuit (bihåleinflammation) med erytem över frontalsinus eller recidiv av problem rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid medelsvår akut sinuit (bihåleinflammation) eller kronisk sinuit (bihåleinflammation) rekommenderas ingen sjukskrivningstid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Vid hög grad av besvär och i arbeten med krav på fullgod fysisk prestationsförmåga eller röstanvändande kan sjukskrivning några få dagar utöver egen sjukanmälan vara motiverad.

Överväg allergi som bakgrundsorsak i fall som inte läker ut inom förväntad tid. Om symtomen orsakas av allergier behövs en utredning av vilket allergenet är samt en bedömning av om det finns i arbetsmiljön.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss