Reumatoid artrit (RA)

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M05, M06

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår reumatoid artrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt mindre krävande arbete rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.
  • Vid medelsvår reumatoid artrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt krävande arbete rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.
  • Vid lindrig reumatoid artrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt mindre krävande arbete rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid lindrig reumatoid artrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt krävande arbete rekommenderas sjukskrivning på heltid ofta i mer än 3 månader.
  • Vid svår reumatoid artrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt mindre krävande arbete rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.
  • Vid svår reumatoid artrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt krävande arbete rekommenderas sjukskrivning på heltid ofta i mer än 3 månader, ibland upp till 6 månader.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss