Rektalcancer

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

C20, C21

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid spridd rektalcancer är sjukskrivning under lång tid ofta motiverad. I perioder med remission (förbättring) kan arbetsförmåga finnas.
  • Vid rektalcancer, efter operation med okomplicerat förlopp och utan tilläggsbehandling rekommenderas sjukskrivning 6–8 veckor på heltid.
  • Vid rektalcancer, efter operation med tilläggsbehandling med cellgift rekommenderas sjukskrivning 8–9 månader på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. 1) Rektalcancer, icke spridd: Symtom till följd av cellgiftbehandlingen kan motivera en längre tids sjukskrivning. Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv. 2) Rektalcancer, spridd: Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss