Reaktiv artrit

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M02, M03

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Under den akuta fasen kan behov av sjukskrivning på heltid i upp till 4 veckor finnas, oavsett arbetets tyngd.
  • Behov av sjukskrivning kan finnas, hel eller partiell, i flera månader beroende på arbetets krav och på vilka leder som är drabbade. Exempelvis tyngre moment om bäcken/rygg och knän är påverkade, rörligt arbete om fötter/knän är påverkade och finmotoriskt arbete om händer/ fingrar är påverkade. Möjlighet till anpassning av arbetet bör ses över för att underlätta tidigare återgång i arbete.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Om det finns risk för ett långdraget förlopp ska individen bedömas av en reumatolog. Det är väsentligt med information om betydelsen av att fortsätta röra på sig (i akut skede obelastade rörelser) för att behålla styrkan och förhindra stelhet. Informera för att bemöta rädslan att överbelasta leder.

Successiv återgång i arbete kan vara lämpligt.

Vid övergång till kronisk artrit se vägledning för spondylartriter.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss