Reaktiv artrit

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M02, M03

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Under den akuta fasen är hel sjukskrivning i upp till någon månad vanlig, ibland krävs sjukskrivning i flera månader beroende på arbetets krav.
  • Under den akuta fasen är hel sjukskrivning i upp till någon månad vanlig, ibland krävs sjukskrivning i flera månader beroende på arbetets krav. Vid övergång till kronisk artrit se rekommendation för spondylartriter.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Om det finns en tendens till ett långdraget förlopp ska patienten bedömas av en reumatolog. Det är väsentligt med information om fysioterapi eller sjukgymnastik (i akut skede obelastade rörelser) för att patienten ska behålla styrkan och för att hindra tillstelning. Informera för att bemöta rädslan att överbelasta leder.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss