Pyelonefrit, njursten

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

N10, N11, N12, N20, N21

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid pyelonefrit rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid njursten och utförd åtgärd avlägsnande av urinvägssten rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid njursten rekommenderas sjukskrivning upp till 1 vecka på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Efter akuta pyelonefrit kan patienten ibland ha en mycket uttalad trötthet under upp till en månad. Efter genomgången pyelonefrit kan patientens trötthet sätta ned arbetsförmågan i upp till ytterligare 2 veckor efter avslutad behandling.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss