Psoriasisartrit

Senast uppdaterad: 2020-10-07

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M07

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår psoriasisartrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt och kognitivt krävande arbete kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till fyra månader på heltid, ibland upp till sex månader inkluderande möjlighet till partiell sjukskrivning.
  • Vid svår psoriasisartrit där arbetsbelastningen innefattar mindre fysiskt eller kognitivt krävande arbete kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till fyra månader på heltid följt av partiell sjukskrivning i upp till tre månader.
  • Vid lindrig psoriasisartrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt eller kognitivt krävande arbete kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till fyra månader på heltid följt av partiell sjukskrivning i upp till tre månader.
  • Vid lindrig psoriasisartrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt eller kognitivt mindre krävande arbete rekommenderas ingen sjukskrivning eller partiell sjukskrivning i upp till tre månader.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. För patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom såsom psoriasisartrit (PsA) finns som regel goda chanser att kunna fortsätta arbeta, såvida arbetet inte är alltför fysiskt tungt, ensidigt belastande eller alltför kognitivt krävande. Patienten behöver ofta bli sjukskriven i början av sjukdomen eller vid skov, i väntan på effekt av påbörjad eller förändrad medicinering. Ofta kan partiell sjukskrivning vara ett alternativ. Patienter med psoriasisartrit (PsA) kontrolleras regelbundet och behandlingseffekten utvärderas kontinuerligt. Det kan bli aktuellt med en ortopedisk bedömning om patienten behöver operation. Samsjuklighet kan förekomma (exempelvis depression) och om dessa tillstånd påverkar funktion och aktivitetsförmåga ska de vägas in.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss