Psoriasis och pustulosis palmoplantaris (ppp)

Senast uppdaterad: 2020-10-07

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

L40

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid psoriasis på händer och fötter samt PPP, där arbetsbelastningen innefattar krav på kroppslig rörlighet och belastning, kan arbetsförmågan vara helt eller delvis nedsatt i flera månader.
  • I vissa fall motiverar tidskrävande ljus- och lokalbehandling sjukskrivning på deltid.
  • Lindrig till måttlig psoriasis sätter vanligtvis inte ned arbetsförmågan.
  • Samsjuklighet, framförallt med artropati (ledbesvär), fetma och depression, kan särskilt motivera behandling med fysisk aktivitet och förbättrade levnadsvanor, vilket ofta medför behov av partiell sjukskrivning.
  • Vid svår psoriasis kan arbetsförmågan vara helt eller delvis nedsatt i flera månader.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

För patienter med långdragen hand- och fotpsoriasis eller PPP är arbetsförmågan starkt kopplad dels till hur påverkad huden är och dels hur mycket manuell styrka och hur mycket gående arbetet kräver. Slitage mot huden kan ibland försämra sjukdomen (exempelvis då sjukdomen sätter sig på platser där huden har blivit skadad, så kallat Köbnerfenomen) och kan kräva flera månaders sjukskrivning.

Det är viktigt att hudens status beskrivs i underlaget för sjukskrivningen eftersom arbetsförmågan är starkt förknippad med den.

Om patientens psoriasis eller PPP är så svår att sjukdomen kräver sjukskrivning, handläggs fallet ofta på hudkliniker. I de fall där sjukskrivning sker i primärvården och sjukskrivningstiden går utöver 3 månader bör fallet remitteras till hudspecialist.

Vid samtidig ledsjukdom sjukskrivs utifrån rekommendationerna för ledsjukdomen (se försäkringsmedicinskt beslutsstöd för psoriasisartrit).

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss