Psoriasis och pustulosis palmoplantaris (ppp)

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

L40

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig till medelsvår psoriasis med plaque psoriasis rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid svår psoriasis med plaque psoriasis rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 8 veckor. I vissa fall motiverar tidskrävande ljus- och lokalbehandling längre tider. Då räcker det ofta med sjukskrivning på deltid.
  • Vid psoriasis med icke-pustulär psoriasis på händer och fötter eller pustulär psoriasis på handflator och/eller fotsulor där arbetsbelastningen innefattar krav på kroppslig rörlighet och belastning rekommenderas flera månaders sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

För patienter med långdragen hand- och fotpsoriasis eller pustulosis palmoplantaris är arbetsförmågan starkt kopplad till dels hur påverkad huden är och dels hur mycket manuell styrka och mycket gående arbetet kräver. Slitage mot huden kan ibland försämra sjukdomen (exempelvis då sjukdomen sätter sig på platser där huden har blivit skadad, så kallat Köbnerfenomen). Diskutera anpassat arbete eller arbetsbyte om arbetet innehåller moment som kan försämra sjukdomen (såsom stark nötning) eller om de har svårt att klara arbetet. Det är viktigt att hudens status beskrivs i underlaget för sjukskrivningen eftersom arbetsförmågan är starkt förknippad med den. Om patientens psoriasis eller pustulosis palmoplantaris av så svår att sjukdomens kräver sjukskrivning handläggs fallet oftast på hudkliniker. I de fall där sjukskrivning sker i primärvården och sjukskrivningstiden går utöver den rekommenderade bör fallet remitteras till hudspecialist. Vid samtidig ledsjukdom sjukskrivs utifrån riktlinjerna för ledsjukdomen.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss