Postinfektiöst tillstånd efter covid-19

Senast uppdaterad: 2021-02-11

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

U099

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Information för vägledning om sjukskrivning vid olika situationer för patientgruppen med postinfektiöst tillstånd efter covid-19 kommer att publiceras vid en senare tidpunkt. Även personer som har postinfektiöst tillstånd efter covid-19 som inte krävt vård inom öppen- eller slutenvård, samt intensivvård kan ha nedsatt arbetsförmåga och behov av rehabilitering. Bedömningen av arbetsförmåga och behov av sjukskrivning behöver ske utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

I beslutsstödet beskrivs postinfektiöst tillstånd efter covid-19. Kunskapen om detta tillstånd är ännu begränsad och beslutsstödet behöver användas mot denna bakgrund. Underliggande sjukdomar, samsjuklighet eller tillhörighet till riskgrupp (se Socialstyrelsens underlag för riskgrupper) kan medföra att återhämtning tar längre tid och motivera längre sjukskrivning. Patienter som har postinfektiöst tillstånd efter covid-19 kan ha flera långvariga symtom, exempelvis extrem trötthet, kognitiv nedsättning, samt fysisk nedsättning på grund av inaktivitet efter långvarig sjukdom. Detta kommer sannolikt att påverka längden på både återhämtning och behovet av insatser och rehabilitering och återgång till aktiviteter och arbete [7, 8, 15]. Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning baseras på idag tillgänglig kunskap och kan komma att ändras efter hand som vi lär oss mer om sjukdomen covid-19.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss