Pneumoni

Senast uppdaterad: 2007-10-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår pneumoni med samsjuklighet astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid.
  • Vid medelsvår pneumoni rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. I svårare fall, vid samsjuklighet, är det viktigt att den komplicerande sjukdomen beskrivs noggrant vid sjukskrivning. Vid långdragna förlopp eller upprepade pneumonier under kortare tid - överväg bakomliggande orsaker som lungtumörer, tuberkulos och allergiska reaktioner .

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss