Perifera kärlsjukdomar

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

I74, I80

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Det finns inget som tyder på att fortsatt arbete, även i fysiskt krävande arbeten, försämrar perifera kärlsjukdomar.
  • Vid perifera kärlsjukdomar med svullnad eller smärta är fortsatt fysiskt tungt arbete orealistiskt.
  • Vid svåra perifera kärlsjukdomar rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid svåra perifera kärlsjukdomar där arbetsbelastningen innefattar arbeten som kräver mycket stående och mycket gående rekommenderas partiell sjukskrivning upp till 2 månader.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Då arteriella och venösa kärlsjukdomar kan ha flera bakomliggande orsaker och samtidiga andra sjukdomstillstånd måste diagnostiken ta fasta på annan samtidig sjuklighet. Djup ventrombos medför risk för lungemboli med kvarstående påverkan på lungfunktion. Perifer arteriell kärlsjukdom är en stark riskfaktor för annan aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Den samlade funktionsnedsättningen kan göra patienten helt arbetsoförmögen.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss