Övre luftvägsinfektion (ÖLI)

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

J00, J06

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår akut nasofaryngit (förkylning) eller akut övre luftvägsinfektion med multipel och icke specificerad lokalisation rekommenderas ingen sjukskrivningstid. (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka)
  • Vid akut nasofaryngit (förkylning) eller akut övre luftvägsinfektion med multipel och icke specificerad lokalisation rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. I arbete som kräver normala röstresurser kan heshet utgöra ett funktionshinder i upp till någon vecka. I arbeten inom vård och omsorg kan det finnas anledning av beakta smittrisken vilket dock främst är av betydelse under den akuta fasen då patienten har feber. Under perioder med trötthet efter en förkylning föreligger som regel ingen smittrisk. Vid eventuella komplikationer (pneumoni, bronkit etc.) bedöms sjukskrivningsbehovet utifrån dessa diagnosers rekommendationer.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss