Obstruktiv sömnapné (OSA)

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

G47.3

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid sömnapnésyndrom med svår trötthet där arbetsbelastningen innefattar säkerhetsklassat arbete eller långa körsträckor krävs särskilda överväganden.
  • Vid medelsvårt sömnapnésyndrom är arbetsförmågan i undantagsfall inskränkt.
  • Vid lindrigt till medelsvårt sömnapnésyndrom är arbetsförmågan i regel inte inskränkt.
  • Svårt sömnapnésyndrom kan leda till mer komplex störning med nedsatt arbetsförmåga.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Alla svårighetsgrader av OSA, men särskilt grav OSA, medför flerfaldigt ökad olycksfallsrisk vid bilkörning. Krävande bilkörning eller liknande i arbetet kan innebära ett särskilt problem i dessa fall. Symtomutvärdering behöver ske efter insatt behandling. Skiftarbete kan utlösa och förvärra problemen och bör därför undvikas. Grav sömnapné med annan kardiovaskulär, metabol eller psykiatrisk samsjuklighet kan leda till mer komplex störning med nedsatt arbetsförmåga. Överväg partiell sjukskrivning under 1 till 3 månader.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss