Obesitaskirurgi vid fetma

Senast uppdaterad: 2011-12-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

E66

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid fetma med otillräckligt peroralt födointag för fysiologiska behov, trötthet, yrsel eller muskelsvaghet rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 7 veckor. Ytterligare 2-4 veckors partiell sjukskrivning kan vara lämpligt för en del.
  • Vid fetma och utförd åtgärd intestinal bypass som behandling för patologisk fetma med öppen åtkomst rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 5 veckor. Ytterligare 2-4 veckors partiell sjukskrivning kan vara lämpligt för en del.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Överviktspatienter har ofta en komplex problematik. Vid kvarvarande besvär (till exempel artros, depression, hjärt-kärlproblem) ska dessa hanteras inom ramen för berörd medicinsk specialitet. Kirurgiska komplikationer – till exempel sårkomplikationer, läckage, bukabscess kan leda till längre tids funktionsnedsättning. Det samma gäller vid extrema dumpingsymtom (bland annat illamående, diarré, yrsel, cirkulationspåverkan).

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss