Näthinneavlossning

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

H33

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig till medelsvår näthinneavlossning och näthinnehål med retinalavlossning med defekt i näthinna och utförd åtgärd näthinneoperation vid retinalavlossning rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid.
  • Vid svår näthinneavlossning och näthinnehål med retinalavlossning med defekt i näthinna och utförd åtgärd avlossning av makulas pigmentepitel rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Glasögonkorrektion sker tidigast efter 1 månad och patienten får köra bil först efter detta. Eventuellt kan hjälp med transport till och från arbetsplatsen underlätta rehabiliteringen. Tillfällig omplacering kan bli aktuell. En förlängning av sjukskrivningen med 1 – 2 veckor kan bli aktuell om patienten får komplikationer, men inte bestående synnedsättning, efter operationen. Vid synförlust eller blindhet kan omskolning eller omplacering bli aktuellt. I vissa fall behöver arbetsplasten anpassas. Kontakt med syncentral, kurator och psykolog kan bli aktuell. I komplicerade fall med glaskroppskirurgi, långverkande gas eller silikonolja samt vid operationer för ytterligare näthinneavlossning med gas eller olja kan behandlingen och läkningen ta betydligt längre tid (flera månader).

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss