Lumbago-ischias

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M54.4, M51, M48, M43.1

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Efter diskbråcksoperation där arbetsbelastningen innefattar fysiskt tunga arbeten (med många lyft, böjningar och vridningar) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 6 veckor på heltid.
  • Efter diskbråcksoperation där arbetsbelastningen innefattar fysiskt lätta arbeten (med få lyft, böjningar och vridningar) kan behov av sjukskrivning finnas på heltid upp till 3 veckor.
  • Efter operation av spinal stenos kan behov av sjukskrivning finnas på heltid upp till 8 veckor beroende på ingreppets omfattning och arbetsbelastningen.
  • Vid funktionsbegränsande lumbago-ischias där arbetsbelastningen innefattar fysiskt tunga arbeten (med många eller tunga lyft, böjningar och vridningar) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 6 veckor på heltid.
  • Vid funktionsbegränsande lumbago-ischias där arbetsbelastningen innefattar fysiskt lätta arbeten (med få lyft, böjningar och vridningar) kan behov av sjukskrivning finnas på heltid upp till 4 veckor.
  • I vissa fall av långvarig lumbago-ischias görs operation med fusion (steloperation) varvid behov av sjukskrivning kan finnas på heltid upp till 3 månader beroende på arbetsbelastningen.
  • Vid kvarstående uttalade symtom och funktionsnedsättning fyra veckor efter debuten är det ofta aktuellt med radiologisk utredning och eventuellt vidareremittering till specialistvård alternativt fortsatt rehabilitering. Detta kan förlänga behovet av sjukskrivning på hel- eller deltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur lumbago-ischias påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför ska bedömning av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Långvariga ryggbesvär är ofta förknippade med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade problem. Det är därför viktigt att gå igenom individens arbetsplatsförhållanden och psykosociala situation. Vid risk för långvarig sjukskrivning kan det vara bra att utreda individens arbets- och livssituation samt tydliggöra en plan för återgång i arbete. För individer med arbetsuppgifter inkluderande frekventa tunga lyft, böjningar och vridningar som utvecklar kroniska besvär och funktionsnedsättning bör uppgifterna långsiktigt anpassas till en minskad arbetsbelastning.  

Så snart symtomen medger eller arbetsanpassning genomförts bör partiell sjukskrivning övervägas.

Individer med ångest, depressiva besvär eller neuropsykiatriska tillstånd har generellt svårare att hantera smärta och därmed en sämre prognos vad gäller tillfrisknandet från ryggbesvär. Dessa tillstånd behöver behandlas parallellt med den övriga rehabiliteringen. Multimodal smärtrehabilitering kan övervägas.

Individer med kronisk lumbago-ischias har ofta återkommande akuta skov med ökade besvär. Dessa uppträder vanligtvis utan något direkt samband med oförsiktiga rörelser eller andra tänkbara belastningar.

 

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss