Kronisk bronkit

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

J40, J41, J42

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid kronisk bronkit rekommenderas ingen sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Kronisk bronkit nedsätter normalt inte arbetsförmågan. Komplikationer med bakteriella infektioner kan dock ge nedsatt allmäntillstånd och kan kräva antibiotikabehandling eller annan läkemedelsbehandling. Sjukskrivning enbart i undantagsfall vid tydligt nedsatt allmäntillstånd. Diskutera hur vissa miljöfaktorer kan inverka negativt på tillståndet. Patienten ska undvika luftförorenade miljöer. Uppmärksamma malignitetsrisken framför allt hos rökare och uppmana till rökstopp.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss