Körtelfeber

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

B27

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår körtelfeber med följdtillstånd rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 4 veckor. Heltidssjukskrivning vara motiverat i fyra veckor vid fysiskt krävande arbete om tillfällig omplacering inte är möjlig.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Allmäntillståndet och hur länge arbetsförmågan är nedsatt varierar. Vid heltidssjukskrivning mer än tre-fyra veckor bör en komplikation till körtelfeber övervägas. Detta är ovanligt och om sådan föreligger bör specialist inkopplas.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss