Koloncancer

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

C18, C19

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid koloncancer med ingen spridning och utförd åtgärd kirurgiskt avlägsnande av malign neoplastisk sjukdom med komplikation rekommenderas sjukskrivning 2-3 månader på heltid.
  • Vid koloncancer med extrasellär spridning rekommenderas sjukskrivning på heltid. I perioder med remission (förbättring) kan det finnas arbetsförmåga.
  • Vid koloncancer med ingen spridning och utförd åtgärd kirurgiskt avlägsnande eller strålningsonkologi och/eller strålbehandling av malign neoplastisk sjukdom rekommenderas sjukskrivning på heltid 8-9 månader. Cellgiftbehandlingen kan ge specifika terapirelaterade symtom, som i sig kan motivera en längre tids sjukskrivning.
  • Vid koloncancer med ingen spridning och utförd åtgärd okomplicerat kirurgiskt avlägsnande av malign neoplastisk sjukdom rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 6 veckor.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. 1) Koloncancer, icke spridd: Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). Etablera en samtalskontakt så tidigt som möjligt för de patienter som behöver hjälp och stöd. Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv. Efter operation, bör patienten undvika tung fysisk aktivitet tills såret är fullständigt läkt. 2) Koloncancer, spridd: Allvarliga psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss