Knäartros

Senast uppdaterad: 2021-02-11

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M17

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid knäartros och knäprotesoperation där arbetet innefattar hög belastning kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 6 månader på heltid, med efterföljande partiell sjukskrivning tills patienten efter individuellt anpassad och handledd träning uppnått god/full funktion och aktivitetsförmåga för att undvika försämring.
 • Vid medelsvår knäartros med smärta vid ansträngning och svårigheter att röra sig och där arbetet innefattar lätt belastning kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 3 veckor på heltid, med efterföljande partiell sjukskrivning (för partiell sjukskrivning se viktig information under rubriken Försäkringsmedicinsk information).
 • Vid medelsvår knäartros med smärta vid ansträngning och svårigheter att röra sig och där arbetet innefattar måttlig belastning kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 6 veckor på heltid, med efterföljande partiell sjukskrivning (för partiell sjukskrivning se viktig information under rubriken Försäkringsmedicinsk information).
 • Vid lindrig knäartros med smärta vid ansträngning och där arbetet innefattar måttlig belastning kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 3 veckor på heltid, med efterföljande partiell sjukskrivning (för partiell sjukskrivning se viktig information under rubriken Försäkringsmedicinsk information).
 • Vid svår knäartros med smärta i vila och svårigheter att röra sig och oavsett grad av fysisk belastning i arbetet kan arbetsförmågan vara nedsatt på heltid upp till 12 veckor, eller fram till operation.
 • Vid knäartros och knäprotesoperation där arbetet innefattar lätt belastning kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 8 veckor på heltid, med efterföljande partiell sjukskrivning tills patienten efter individuellt anpassad och handledd träning uppnått god/full funktion och aktivitetsförmåga för att undvika försämring.
 • Vid medelsvår knäartros med smärta vid ansträngning och svårigheter att röra sig och där arbetet innefattar hög belastning kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 12 veckor på heltid, med efterföljande partiell sjukskrivning (för partiell sjukskrivning se viktig information under rubriken Försäkringsmedicinsk information).
 • Vid lindrig knäartros med smärta vid ansträngning och där arbetet innefattar hög belastning kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 6 veckor på heltid, med efterföljande partiell sjukskrivning (för partiell sjukskrivning se viktig information under rubriken Försäkringsmedicinsk information).
 • Vid knäartros och knäprotesoperation där arbetet innefattar måttlig belastning kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 4 månader på heltid, med efterföljande partiell sjukskrivning tills patienten efter individuellt anpassad och handledd träning uppnått god/full funktion och aktivitetsförmåga för att undvika försämring.
 • Vid samtliga svårighetsgrader av knäartros, grad av arbetsbelastning och samtidig fysisk eller psykisk samsjuklighet kan arbetsförmågan vara nedsatt på heltid under 3–6 månader, med efterföljande partiell sjukskrivning (för partiell sjukskrivning se viktig information under rubriken Försäkringsmedicinsk information).
 • Vid lindrig knäartros med smärta vid ansträngning och där arbetet innefattar lätt belastning kan det finnas behov av partiell sjukskrivning (för partiell sjukskrivning se viktig information under rubriken Försäkringsmedicinsk information).

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Under den partiella sjukskrivningen behöver patienten genomgå grundbehandlingen enligt behandlingspyramiden: patientutbildning, fysisk träning och vid behov viktminskning, för att återfå arbetsförmågan. För patienter med knäartros bör mycket tungt arbete undvikas helt. Individuellt anpassad successiv återgång i arbete under hel- och partiell sjukskrivning med målsättningen att patienten med behandling och rehabilitering ska återfå optimal funktions- och aktivitetsförmåga. Aktivitetsbegränsningen kvarstår i regel 2–6 månader efter en knäprotesoperation tills aktivitetsförmågan har återställts efter individuellt anpassad handledd träning. Komplikationer i samband med operationen kan förlänga behovet av sjukskrivning – såsom blödning, infektion, långdragen inflammation och ledvärk, svullnad och stram ledkapsel (jämförbart tillstånd med frusen skuldra). Fysisk och psykisk samsjuklighet påverkar arbetsförmågan. Långvariga besvär av knäartros kan medföra psykiska besvär som depression som påverkar sjukskrivningstiden. Orörligheten medför nedsatt fysisk kondition som kraftigt ökar risken för eller försämrar en tidigare fetma, diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss