Knäartros

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M17

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid lindrig knäartros med debut av smärta vid ansträngning och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas ingen sjukskrivning.
 • Vid lindrig knäartros med debut av smärta vid ansträngning och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
 • Vid lindrig knäartros med debut av smärta vid ansträngning och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.
 • Vid medelsvår knäartros med debut av smärta vid ansträngning och har svårt att röra sig och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
 • Vid medelsvår knäartros med debut av smärta vid ansträngning och har svårt att röra sig och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.
 • Vid medelsvår knäartros med debut av smärta vid ansträngning och har svårt att röra sig och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 12 veckor på heltid.
 • Vid svår knäartros med smärta i vila och svårt att röra sig och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 12 veckor, eller fram till operation.
 • Vid svår knäartros med smärta i vila och svårt att röra sig och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 12 veckor, eller fram till operation.
 • Vid svår knäartros med smärta i vila och svårt att röra sig och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 12 veckor, eller fram till operation.
 • Vid knäartros och utförd åtgärd implantation av ledprotes i knäled där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 8 veckor på heltid.
 • Vid knäartros och utförd åtgärd implantation av ledprotes i knäled där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 4 månader på heltid.
 • Vid knäartros och utförd åtgärd implantation av ledprotes i knäled där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 månader på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Mycket tungt arbete bör undvikas helt. Ett lagom rörligt arbete med möjlighet att ofta ändra arbetsställning är idealt.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss