Katarakt

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

H25, H26, H28

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid katarakt och utförd åtgärd kataraktkirurgi där arbetsbelastningen innefattar smutsiga miljöer eller risk för ögontrauma rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid katarakt och utförd åtgärd kataraktkirurgi där arbetsbelastningen innefattar höga synkrav (t.ex. bilkörning) rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid katarakt där arbetsbelastningen innefattar höga synkrav (t.ex. bilkörning) rekommenderas sjukskrivning på heltid fram till operation.
  • Vid katarakt och utförd åtgärd kataraktkirurgi där arbetsbelastningen innefattar normala synkrav rekommenderas ingen sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Patienter i yrken med höga synkrav skall idag enligt de nationella indikationerna för kataraktextraktion (NIKE) opereras med högsta prioritet, vilket innebär operation snarast, i de flesta fall inom en månad.

Då glasögonkorrektion krävs efter en operation kan detta påskyndas genom till exempel samråd med aktuell optiker. En förlängning av sjukskrivningen upp till totalt 6-8 veckor eller mer kan bli aktuell i sällsynta fall med höga synskärpekrav om glasögonkorrektion blir fördröjd, eller av medicinska skäl, till exempel då komplikationer tillstöter.

I vissa fall kan hjälp med transport till och från arbetsplatsen underlätta tidig återgång i arbete. Viss anpassning av arbetsuppgifter kan underlätta i det tidiga skedet efter en kataraktoperation.

Långsiktig arbetsplatsanpassning, omskolning eller omplacering skall normalt inte behövas på grund av katarakt eller -kirurgi.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss