Insomni

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

G47.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid insomni (insomningsstörningar och avkortad nattsömn) där arbetsbelastningen innefattar säkerhetsklassat arbete eller långa körsträckor kan behov av sjukskrivning föreligga. Partiell sjukskrivning kan övervägas.
  • Svår insomni (insomningsstörningar och avkortad nattsömn) kan medföra behov av längre sjukskrivning, ofta partiell.
  • Vid kronisk insomni (insomningsstörningar och avkortad nattsömn) rekommenderas långvarig sjukskrivning endast i undantagsfall.
  • Vid kronisk insomni med samsjuklighet depressiv episod eller recidiverande depression kan hel- eller deltidssjukskrivning behövas under 3-6 månader.
  • Vid akut insomni (insomningsstörningar och avkortad nattsömn) rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 4 veckor.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Stora individuella skillnader förekommer vilket skall beaktas. Beroende på yrke och utlösande faktor. Samtidigt behöver patienten hjälp med den utlösande faktorn.

Det kan föreligga särskilda behov att sjukskriva patienter med säkerhetsklassat yrke. Skiftarbete kan utlösa och förvärra insomni och bör därför undvikas.

I samråd med erfaren läkare tas eventuella beslut om längre sjukskrivning i särskilt svåra fall. Innan sådant beslut fattas rekommenderas kompetent sömnmedicinsk bedömning för eventuell utredning och terapioptimering. Psykiatrikontakt rekommenderas för behandling av eventuell psykiatrisk samsjuklighet.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss