Hysterektomi vid adenomatös hyperplasi av endometriet

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

N851

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid kombinerad laparoskopisk/vaginal hysterektomi på grund av adenomatös hyperplasi av endometriet och fysiskt lättare arbeten, är arbetsförmågan som regel helt nedsatt i upp till 2–3 veckor efter operation.
  • Vid kombinerad laparoskopisk/vaginal hysterektomi på grund av adenomatös hyperplasi av endometriet och fysiskt tyngre arbeten är arbetsförmågan som regel helt nedsatt i upp till 3–4 veckor efter operation.
  • Vid abdominell hysterektomi på grund av adenomatös hyperplasi av endometriet och fysiskt lättare arbeten är arbetsförmågan nedsatt i upp till 3–4 veckor efter operation.
  • Vid abdominell hysterektomi på grund av adenomatös hyperplasi av endometriet och fysiskt tyngre arbeten är arbetsförmågan nedsatt i upp till 4–6 veckor efter operation.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Komplikationer kan förlänga sjukskrivningstiden. Riskfaktorer är bland andra övervikt, samt rökning.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss