Hypersomni av centralnervös genes

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

G47.1, G47.2, G47.4, G47.8

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid hypersomni av centralnervös genes krävs individuell bedömning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Stora individuella skillnader förekommer vilket skall beaktas. Vissa patienter, framförallt de med IH, förblir fullständigt handikappade av sin översömnighet. Säkerhetsklassat arbete är i det närmaste uteslutet. Få patienter har vakenhetsförmåga som medger bilkörning.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss