Huvudvärk av spänningstyp

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

G44.2

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig till medelsvår spänningshuvudvärk rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid kronisk spänningshuvudvärk saknas uppgift om sjukskrivningsrekommendation.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. En eventuell sjukskrivnings omfattning och varaktighet är kopplad till arbetets art. Patienten bör snarast möjligt återgå i arbete, i enstaka fall till en början på deltid för att därefter stegvis öka arbetsgraden. Oftast behövs ingen sjukskrivning utöver egen sjukanmälan i upp till 1 vecka. Ibland kräver arbetsgivaren och Försäkringskassan ett läkarintyg från dag 1. Uppmärksamma och behandla sömnstörningar, psykiska reaktioner eller associerade psykiatriska sjukdomar tidigt. Patienter med kronisk HST har oftare ångest och depression, i likhet med vid andra kroniska smärtsyndrom.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss