Hudmelanom, icke spridd eller med regional lymfkörtelspridning

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

C43

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Efter operation av melanom upp till 1 mm tjocka är sjukskrivning ej motiverad. För melanom tjockare än 1 mm där körteldiagnostik utförts är det i normalfallet tillräckligt med 3 dagars sjukskrivning inom ramen för egen sjukanmälan.
  • Efter operation av melanom upp till 1 mm tjocka är sjukskrivning ej motiverad. För melanom tjockare än 1 mm där körteldiagnostik utförts är det i normalfallet tillräckligt med 3 dagars sjukskrivning inom ramen för egen sjukanmälan.
  • Efter operation av melanom upp till 1 mm tjocka är sjukskrivning ej motiverad. För melanom tjockare än 1 mm där körteldiagnostik utförts är det i normalfallet tillräckligt med 3 dagars sjukskrivning inom ramen för egen sjukanmälan. I de fall där hudtransplantation utförts kan 14–30 dagars sjukskrivning rekommenderas, dels för inläkning av transplantat, dels för lokala besvär från tagstället.
  • Vid hudmelanom, icke spridd eller med regional lymfkörtelspridning, efter lymfkörtelutrymning är det motiverat med 14–30 dagars sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss