Höftartros

Senast uppdaterad: 2021-02-11

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M16

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår höftledsartros med smärta i vila och svårigheter att röra sig och oavsett grad av fysisk belastning i arbetet kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 12 veckor på heltid, eller fram till operation.
  • Vid lindrig höftledsartros med smärta vid ansträngning och där arbetet innefattar lätt fysisk belastning kan det finnas behov av partiell sjukskrivning (för partiell sjukskrivning se viktig information under rubriken Försäkringsmedicinsk information).

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Under den partiella sjukskrivningen behöver patienten genomgå grundbehandlingen enligt behandlingspyramiden: patientutbildning, fysisk träning och vid behov viktminskning, för att återfå arbetsförmågan. För patienter med höftartros bör tungt arbete undvikas helt. Aktivitetsbegränsning kvarstår i regel 2–6 månader efter en höftprotesoperation. Individuellt anpassad, successiv återgång i arbete under hel- och partiell sjukskrivning med målsättning att patienten med behandling och rehabilitering ska återfå optimal funktions- och aktivitetsförmåga. Fysisk och psykisk samsjuklighet kan påverka arbetsförmågan. Långvariga besvär av höftartros kan medföra psykiska besvär och nedsatt fysisk kondition vilket ökar risken för fetma, diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss