Höftartros

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M16

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid lindrig höftledsartros med debut av smärta vid ansträngning och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas ingen sjukskrivning.
 • Vid lindrig höftledsartros med debut av smärta vid ansträngning och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
 • Vid lindrig höftledsartros med debut av smärta vid ansträngning och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.
 • Vid medelsvår höftledsartros med debut av smärta vid ansträngning och svårt att röra sig och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
 • Vid medelsvår höftledsartros med debut av smärta vid ansträngning och har svårt att röra sig och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.
 • Vid medelsvår höftledsartros med debut av smärta vid ansträngning och har svårt att röra sig och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 12 veckor på heltid.
 • Vid svår höftledsartros, har svårt att röra sig, smärta i vila och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 12 veckor, eller fram till operation.
 • Vid svår höftledsartros, har svårt att röra sig, smärta i vila och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 12 veckor, eller fram till operation.
 • Vid svår höftledsartros med rörelsesvårigheter, smärta i vila och pågående åtgärd smärt- och symtombehandling där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 12 veckor, eller fram till operation.
 • Vid höftledsartros och utförd åtgärd artroplastik med protes i höft där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 8 veckor på heltid.
 • Vid höftledsartros och utförd åtgärd artroplastik med protes i höft där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 4 månader på heltid.
 • Vid höftledsartros och utförd åtgärd artroplastik med protes i höft där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 månader på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Mycket tungt arbete bör undvikas helt. Ett lagom rörligt arbete med möjlighet att ofta ändra arbetsställning är idealt.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss