Herpesinfektioner

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

A60, B00, B02

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår herpesinfektion med zoster ophthalmicus rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 2 veckor om arbetet kräver fullgod syn.
  • Vid medelsvår herpesinfektion rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid svår herpesinfektion med kraftig smärta kan arbetsförmågan vara nedsatt under flera veckor.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Inga speciella tidiga insatser behövs. Herpesinfektioner är mycket vanliga och det är knappast realistiskt att undvika arbete på grund av smittorisken utom i extrema fall. Vid svårare postherpetiska smärtor kan arbetsförmågan vara nedsatt under flera veckor men det är sällsynt att patienter i arbetsför ålder drabbas. Herpesinfektioner uppträder ofta som sekundära tillstånd till andra sjukdomar vilka kan vara de som huvudsakligen påverkar funktionsförmågan. Detta bör i så fall tydligt framgå vid en sjukskrivning.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss