Graviditetsillamående, graviditetskräkningar

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Koder (ICD-10-SE)

O210, O212, O218, O219, O211

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvårt graviditetsillamående, graviditetskräkningar rekommenderas sjukskrivning upp till 8 veckor på heltid.
  • Vid lindrigt graviditetsillamående, graviditetskräkningar rekommenderas partiell sjukskrivning upp till 8 veckor.
  • Vid graviditetskräkningar med ämnesomsättningsrubbning rekommenderas sjukskrivning upp till 8 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. En ny bedömning ska ske innan sjukskrivningen förlängs.

Observandum / Särskilda överväganden Psykisk belastning och minskad stresstålighet kan också bidra till illamående.

Differentialdiagnoser/ utdraget förlopp Illamående efter den inledande trimestern kan bero på andra faktorer. Utred för att utesluta anemi, thyreoideasjukdom och gastrit.

Symtom, prognos, behandling

Information om rehabilitering

Aktivitetsbegränsning

Funktionsnedsättning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se