Graviditetsillamående, graviditetskräkningar

Senast uppdaterad: 2018-05-09

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

O21.0, O21.2, O21.8, O21.9, O21.1

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvårt graviditetsillamående före graviditetsvecka 20 och vid måttligt till tung fysisk eller psykisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 12 veckor. Överväg partiell sjukskrivning.
  • Vid lindrigt graviditetsillamående är arbetsförmågan vanligen inte nedsatt.
  • Vid svårt graviditetsillamående med upprepade kräkningar och påverkan på ämnesomsättningen (ketonuri = 3+) kan arbetsförmågan vara helt nedsatt. Längden på sjukskrivningen är symtomberoende.
  • Vid svårt graviditetsillamående med upprepade kräkningar även efter graviditetsvecka 20 kan arbetsförmågan vara helt nedsatt. Behovet av sjukskrivning är symtomberoende.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Graviditetsillamående och graviditetskräkningar kan vara begränsat till en viss tid på dagen, exempelvis morgnar eller förmiddagar, eventuellt kan en partiell sjukskrivning anpassas till dessa delar av dagen. Samsjuklighet med andra diagnoser och kroniska tillstånd kan påverka grad av sjukskrivning och sjukskrivningstiden. Illamående efter den inledande trimestern kan bero på andra faktorer, exempelvis diabetes, hypertoni, lever- och njursjukdom.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss