Gikt

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M10

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid giktsjukdom med kronisk tofibildning kan anpassning av arbetsuppgifter, partiell sjukskrivning eller längre sjukskrivning på heltid behövas beroende på funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar kopplade till arbete.
  • Vid giktsjukdom med komplikationer från inre organ kan anpassning av arbetsuppgifter, partiell sjukskrivning eller längre sjukskrivning på heltid behövas beroende på funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar kopplade till arbete.
  • Vid långvarig svår giktsjukdom med bestående funktionsnedsättningar kan byte av arbete behöva övervägas.
  • Vid kronisk giktartrit (gikt i lederna) rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor och sedan successiv återgång i arbete. Anpassning av arbetet behöver övervägas.
  • Vid akut giktanfall kan sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid behövas. Successiv återgång i arbete och anpassning av arbetsuppgifter kan därefter vara aktuellt.
  • Vid tätt återkommande giktanfall rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor och sedan successiv återgång i arbete.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Arbetsförmågan kan vara nedsatt i alla former av arbeten på grund av behovet av avlastning av drabbade leder tillsammans med att smärtorna ofta är intensiva vid ett akut giktanfall. Successiv återgång i arbete kan därefter vara möjlig även om svullnaden och smärtan inte helt har läkt.

Mellan skov kan arbetsförmåga finnas i vissa fall.

Vid kroniska besvär med sårbildning på till exempel händerna är exempelvis arbete i våta miljöer, livsmedelsarbete och vårdarbete med patientkontakt inte lämpligt. Anpassning av arbete kan vara aktuellt och arbetsbyte kan behöva övervägas.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss