Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

K21

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår gastroesofageal refluxsjukdom (återflöde av maginnehåll till matstrupen) med kraftig smärta eller illamående rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 10 dagar.
  • Vid medelsvår gastroesofageal refluxsjukdom (återflöde av maginnehåll till matstrupen) rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid gastroesofageal refluxsjukdom (återflöde av maginnehåll till matstrupen) där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 14 dagar.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Smärta och illamående kan i varierande grad sätta ned funktionen, bland annat i form av trötthet och minskad uthållighet. Vissa kroppsställningar kan medföra mer intensiv och ihållande smärta.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss