Gallstenssjukdom (opererad med buksnitt eller laparoskopiskt)

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

K80

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid gallstenssjukdom (opererad med buksnitt) där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid gallstenssjukdom (opererad med buksnitt) där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid gallstenssjukdom (opererad laparoskopiskt) där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid gallstenssjukdom (opererad laparoskopiskt) där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 1 vecka på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Överväg kontakt med arbetsplatsen i de få fall där förlängd sjukskrivningstid blir nödvändig.

Sjukskrivning kan behövas vid arbeten med hög fysisk belastning om arbetsuppgifterna inte kan anpassas.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss