Epilepsi

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Koder (ICD-10-SE)

G40, G41

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid epilepsi med första episoden rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 2 veckor.
  • Vid ostadig epilepsi saknas uppgift om sjukskrivningsrekommendation.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

För att få köra bil igen krävs 1 års anfallsfrihet.

För yrkeschaufförer gäller 10 års anfallsfrihet innan återupptagande av yrkestrafik. För piloter gäller livslångt flygförbud. Det är arbetsgivarens uppgift att omplacera den anställde. I små företag kan detta vara svårt och behov av tidigt avstämningsmöte kan ej nog betonas. Detta är aktuellt även inom andra yrkesgrupper där nya anfall medför risker.

Symtom, prognos, behandling

Information om rehabilitering

Funktionsnedsättning

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se