Epikondylalgi (epikondylit)

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M77.1

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid epikondylalgi är de flesta individer inte i behov av sjukskrivning.
  • Vid epikondylalgi och arbetsuppgifter med tyngre eller ensidig repetitiv belastning av underarmsmuskulaturen kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 4 veckor, partiellt eller på heltid. 
  • Vid epikondylalgi och arbetsuppgifter som utförs på hög höjd (till exempel på stege eller tak) eller vid andra arbetsuppgifter där säkerhetskraven är höga och där god greppstyrka är av vikt, kan behov av sjukskrivning behöva övervägas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika sysslor. Därför behöver bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån personens unika förutsättningar och sysselsättning.

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

Besvären vid epikondylalgi behöver inte vara relaterat till arbetsuppgifterna utan kan också vara orsakat av fritidsaktiviteter, till exempel racketspel eller styrketräning. Vid mycket långdragna ihållande besvär, trots given behandling, bör diagnosen omprövas, till exempel för radialtunnelsyndrom eller artrit.

Partiell sjukskrivning med arbetsanpassning och med stöd av adekvata arbetshjälpmedel är ofta att föredra.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss