Epikondylalgi, epikondylit

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M77

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid epikondylalgi, epikondylit är de flesta patienter inte i behov av sjukskrivning.
  • Vid epikondylalgi, epikondylit kan för vissa hel- eller deltidssjukskrivning i upp till 4 veckor vara lämpligt. Partiell sjukskrivning med stöd av adekvata hjälpmedel är ofta att föredra.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Rekommendera patienten att använda armen så mycket det går, det är ofarligt. Epikondylalgi anses oftast utlöst av ensidig eller upprepande belastning hos något äldre personer. Minska och ändra belastningen genom att patienten ut-sätts kortare tid för utlösande moment och en översyn av arbetsställning och hjälpmedel. Tänk på att epikondylalgi kan orsakas av belastning i samband med fritidsaktiviteter. Vid långdragna besvär eller inflammationer på annat ställe bör reumatisk ledsjukdom övervägas.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss