Eksemsjukdomar

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid eksemsjukdomar med handeksem där arbetsbelastningen innefattar att arbetet kräver att huden på händerna är problemfri eller om huden utsätts för olämpliga ämnen i arbetet rekommenderas sjukskrivning upp till 1 månad på heltid.
  • Vid eksemsjukdomar med generaliserat eksem rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 1 månad. Sjukskrivning kan behövas i väntan på att olämpliga ämnen i arbetsmiljön tas bort. För att förhindra återfall bör tid (upp till ytterligare 6 månader) ges för hudens barriär att återställa sig efter att eksemet har läkt.
  • Vid eksemsjukdomar med atopisk dermatit rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 1 månad. Sjukskrivning kan behövas i väntan på att olämpliga ämnen i arbetsmiljön tas bort. För att förhindra återfall bör tid (upp till ytterligare 6 månader) ges för hudens barriär att återställa sig efter att eksemet har läkt.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Flertalet handeksem kräver inte sjukskrivning.

Överväg rehabiliterande åtgärder (anpassade arbetsuppgifter eller arbetsbyte) i samråd med patienten vid handeksem och atopiska eksem, i syfte att minska behovet av sjukskrivning.

Remittera patienter med handeksem till en yrkesdermatologisk mottagning vid långvarig sjukskrivning. I de fall där sjukskrivning vid atopiska och andra eksem sker i primärvården och sjukskrivningstiden överskrider den rekommenderade bör patienten remitteras till hudspecialist för ytterligare utredning och mer verkningsfull behandling.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss