Dupuytrens kontraktur

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M72.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Efter operation av Dupuytrens kontraktur (öppen fasciotomi) och arbetsuppgifter med lättare belastning (små krav på handfunktion) kan behov av sjukskrivning finnas på heltid under läkningstiden på upp till 3 veckor.
  • Efter behandling av Dupuytrens kontraktur med nålfasciotomi finns normalt inget behov av sjukskrivning.
  • Efter operation av Dupyutrens kontraktur (öppen fasciotomi) och arbetsuppgifter med tyngre belastning (stora krav på handfunktion) kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 6 veckor, innan handstyrkan återfåtts.
  • Vid Dupuytrens kontraktur finns normalt inget behov av sjukskrivning. 

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom eller skada påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Efter operation av Dupuytrens kontraktur (öppen fasciotomi) är handen bandagerad under läkningstiden och måste skyddas från fukt och väta. Det kan omöjliggöra arbete i fuktiga och våta miljöer. I vissa yrken kan ortos inte användas på grund av hygieniska krav vilket kan omöjliggöra arbete. Tillfällig anpassning av arbetsuppgifter kan underlätta återgång i arbete.

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för arbetet.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss