Distal radiusfraktur

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

S52.5

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid fraktur på nedre delen av radius, som opererats med plattfixering, och arbeten med lättare belastning på underarm, handled och hand kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 6 veckor, hel eller partiell. Arbetsanpassning kan möjliggöra tidigare återgång i arbete.
  • Vid fraktur på nedre delen av radius med gipsning av handleden där arbetsbelastningen innefattar tunga manuella arbeten finns behov av sjukskrivning i upp till 12 veckor, hel eller partiell. Arbetsanpassning kan möjliggöra tidigare återgång i arbete. 
  • Vid fraktur på nedre delen av radius med gipsning av handleden och arbeten med lättare belastning på underarm, handled och hand kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 8 veckor, hel eller partiell. Arbetsanpassning kan möjliggöra tidigare återgång i arbete. 
  • Vid fraktur på nedre delen av radius, som opererats med plattfixering, och arbeten med tyngre belastning på underarm, handled och hand kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 12 veckor, hel eller partiell. Arbetsanpassning kan möjliggöra tidigare återgång i arbete.
  • Vid fraktur på nedre delen av radius som immobiliserats med extern fixering (yttre fixation med stålpinnar), kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 12 veckor, hel eller partiell. Arbetsanpassning kan möjliggöra tidigare återgång i arbete.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom eller skada påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Nedsatt rörlighet och styrka samt smärta kan påverka funktionen betydligt i flera månader. Funktionen förbättras över tid men är fortsatt kraftigt nedsatt efter att gips tagits bort. Funktionen blir oftast inte helt återställd. Kvarstående men i form av nedsatt rörlighet och styrka i olika grader är mycket vanligt.

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

I enskilda fall kan skadans allvarlighetsgrad eller komplikationer fördröja återgång i arbete. I många fall kan successiv återgång i arbete vara lämpligt.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss