Distal radiusfraktur

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

S52.5

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid fraktur på nedre delen av radius och utförd åtgärd immobilisering av skelettben rekommenderas sjukskrivning 5 veckor på heltid.
  • Vid fraktur på nedre delen av radius och utförd åtgärd avlägsnande av extern fixering rekommenderas sjukskrivning 5-7 veckor på heltid.
  • Vid fraktur på nedre delen av radius och utförd åtgärd avlägsnande av extern fixering där arbetsbelastningen innefattar manuella arbeten och arbeten där armen måste användas rekommenderas sjukskrivning 12 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Nedsatt rörlighet, styrka och smärta kan påverka funktionen betydligt i flera månader. Funktionen förbättras över tid men är fortsatt kraftigt nedsatt efter att gips tagits bort. Sjukgymnastik krävs i flera veckor. Funktionen blir oftast in helt återställd. Kvarstående men i form av nedsatt rörlighet och styrka i olika grader är mycket vanligt. I enskilda fall kan skadans allvarlighetsgrad eller komplikationer fördröja återgång i arbete. I vissa fall kan partiell sjukskrivning vara att föredra.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss