Covid-19 (inkl de patienter som fått intensivvård med respiratorbehandling)

Senast uppdaterad: 2021-02-11

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

U071, U072

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Information för vägledning om sjukskrivning vid olika situationer för patientgruppen med covid-19 (exkl de patienter som fått intensivvård med respiratorbehandling) kommer att publiceras vid en senare tidpunkt. Även personer som har covid-19 som inte kräver vård inom öppen- eller slutenvård, samt intensivvård kan ha nedsatt arbetsförmåga och behov av rehabilitering. Bedömningen av arbetsförmåga och behov av sjukskrivning behöver ske utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.
  • Efter en till tre veckors intensivvård på grund av covid-19 då respirator använts, kan arbetsförmågan vara helt nedsatt upp till omkring tre månader eller längre, efter utskrivning från sjukhus. Partiell sjukskrivning för gradvis återgång i arbete kan därefter behövas. Kunskapen om covid-19 är ännu begränsad och vägledningen behöver användas mot denna bakgrund.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

I beslutsstödet beskrivs covid-19 (inkl de patienter som fått intensivvård med respiratorbehandling). Kunskapen om covid-19 är ännu begränsad och beslutsstödet behöver användas mot denna bakgrund.

En del patienter kan ha en långdragen infektion som tar flera veckor att läka ut. Även för dem som har svåra symtom eller samsjuklighet kan återhämtningen ta lång tid [7-10]. Tillhörighet till riskgrupp (se Socialstyrelsens underlag för riskgrupper) kan medföra att återhämtning tar ytterligare längre tid och motivera längre sjukskrivning. För symtom som kvarstår eller uppstår efter genomgången covid-19-infektion, se beslutsstöd för postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (U09.9).

För patienter med Covid-19 som krävt intensivvård med respiratorbehandling kan screening avseende kvarstående symtom såsom kognitiv funktion, smärta, sömnsvårigheter och psykiska besvär vara relevant inför beslut om förnyad sjukskrivning.

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning baseras på idag tillgänglig kunskap och kan komma att ändras efter hand som vi lär oss mer om sjukdomen covid-19.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss