Covid-19 efter intensivvård med respiratorbehandling

Senast uppdaterad: 2020-06-09

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

U071

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Efter en till tre veckors intensivvård på grund av covid-19 då respirator använts, kan arbetsförmågan vara helt nedsatt upp till omkring tre månader eller längre, efter utskrivning från sjukhus. Partiell sjukskrivning för gradvis återgång i arbete kan därefter behövas. Kunskapen om covid-19 är ännu begränsad och vägledningen behöver användas mot denna bakgrund.
  • Även personer som haft covid-19 som inte krävt intensivvård kan ha nedsatt arbetsförmåga och behov av rehabilitering. Kunskapen om covid-19 är ännu begränsad och bedömningen av arbetsförmåga och behov av sjukskrivning behöver ske utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

I beslutsstödet beskrivs endast covid-19 som krävt intensivvård med respiratorbehandling. Kunskapen om covid-19 är ännu begränsad och beslutsstödet behöver användas mot denna bakgrund. Samsjuklighet kan medföra att återhämtning tar ytterligare längre tid och motivera längre sjukskrivning. Screening avseende kvarstående symtom såsom kognitiv funktion, smärta, sömnsvårigheter och psykiska besvär kan vara relevant inför beslut om förnyad sjukskrivning. Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning baseras på idag tillgänglig kunskap och kan komma att ändras efter hand som vi lär oss mer om sjukdomen covid-19.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss