Cerebrovaskulära sjukdomar

Senast uppdaterad: 2011-12-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I69

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid cerebrovaskulära sjukdomar med akut fas rekommenderas sjukskrivning upp till 2 månader på heltid.
  • Vid svåra cerebrovaskulära sjukdomar rekommenderas sjukskrivning upp till 2 månader på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Under sjukskrivningen är det viktigt med struktur på vardagen, god balans mellan aktivitet och vila, upprätthållande av sociala kontakter samt fysisk aktivitet. De största förbättringarna i sensomotoriken, synfältet och kognitionen sker inom de första tre månaderna, men stora förbättringar kan ske i upp till ett år efter insjuknandet och även senare. Komplikationer som exempelvis depression, epilepsi och smärta kan förlänga återhämtningen. Det är vanligt med kvarstående funktionsnedsättningar. Dolda besvär av kognitiv art kan bli bestående.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss