Borreliainfektion

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

A69.2

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid infektion orsakad av borrelia burgdorferi med erythema chronicum migrans kan allmäntillståndet kan vara påverkat under några enstaka dagar.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Det är i första hand allmäntillståndet (trötthet, nedsatt fysisk prestationsförmåga) som är vägledande vid bedömningen av sjukskrivning. Partiell sjukskrivning under en kortare period kan vara ett lämpligt alternativ. Utläkningen påverkas inte av arbete eller belastning. Neuroborrelios och ledpåverkan kan ibland ge diffusa symtom till en början. Risken för både underdiagnostik och överdiagnostik bör beaktas. Vid fall som inte följer det förväntade mönstret bör diagnosen omprövas.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss