Blåscancer

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

C67

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid icke-spridd blåscancer, efter sköljningar i urinblåsan är sjukskrivning enstaka dagar vägledande. Arbete är närmast uteslutet samma dag som sköljningen genomförs.
  • Vid icke-spridd blåscancer, innan cystektomi, i samband med cellgiftsbehandling rekommenderas sjukskrivning upp till 90 dagar på heltid. Efter cystektomi är 90–120 dagar vägledande.
  • Sjukskrivning under lång tid vid spridd blåscancer är motiverad i de flesta fall.
  • Vid icke-spridd blåscancer, efter cystektomi rekommenderas sjukskrivning upp till 90–120 dagar på heltid.
  • Vid icke-spridd blåscancer, sjukskrivning efter transuretral resektion av blåstumör i upp till 3–4 veckor är vägledande.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. 1) Blåscancer, icke spridd: Återkommande operationer med TUR kan vara nödvändiga. Behov av dispens för karensdag kan föreligga vid regelbundna sköljningar i urinblåsan med cellgift eller tuberculosvaccin. Dispens för karensdag kan även vara aktuell vid regelbundet återkommande pre- eller postoperativ kemoterapi som hindrar arbete de aktuella behandlingsdagarna men ej arbete däremellan. Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv. 2) Blåscancer, spridd: Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss