Bechterews sjukdom (ankyloserande spondylit)

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M45, M459

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig Bechterews sjukdom (ankyloserande spondylit) där arbetsbelastningen innefattar fysiskt mindre krävande arbete rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid lindrig Bechterews sjukdom (ankyloserande spondylit) där arbetsbelastningen innefattar fysiskt krävande arbete rekommenderas sjukskrivning mer än 3 månader på heltid.
  • Vid svår Bechterews sjukdom (ankyloserande spondylit) där arbetsbelastningen innefattar fysiskt mindre krävande arbete rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.
  • Vid svår Bechterews sjukdom (ankyloserande spondylit) där arbetsbelastningen innefattar fysiskt krävande arbete rekommenderas sjukskrivning på heltid i upp till 6 månader.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Sjukdomen är kronisk och symtomen kvarstår därför i högre eller lägre grad. Effekten av symtomlindrande mediciner kommer tämligen omgående, medan effekten av sjukdomsmodifierande mediciner, som används i svårare fall, kan dröja månader. Effekten av biologiska läkemedel ses som regel inom veckor, ibland redan efter dagar. Även för personer som varit sjuka mycket lång tid kan biologisk läkemedelsbehandling leda till betydlig förbättring. Effekten av kortison kommer inom några dagar. Patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom kontrolleras regelbundet och behandlingen utvärderas. Vid otillräcklig effekt eller biverkningar av mediciner kan patienten behöva sjukskrivning i väntan på effekten av den förändrade behandlingen och medicineringen.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss